Başbakanlık Burs Başvurusu Nedir, Nereye Yapılır?

Öğrencilerimizden gelen sorulardan biride başbakanlık bursu başvurusunun nereye yapılacagı..başbakanlık bursu kyk bursu ile aynımı ..kyk burs başvurusu ve başbakanlık burs başvurusu nereye ne zaman yapılır

KYK ;

"5102 sayılı kanun ile 2004-2005 Öğretim yılından itibaren Başbakanlık bursu dahil bazı kamu kurumları tarafından verilecek burslar Kurumumuz tarafından ödenmektedir.
Dolayısıyla başbakanlık bursu olarak bilinen başarılı öğrencilere ödenen karşılıksız burs kyk bursu olarak verilmektedir.."

Başbakanlık bursunu kyk burs başvuru tarihleri içinde kredi yurtlar kurumuna yapmanız gerekiyor ..Kyk burs başvurusu Ağustos tayapılacaktır...başvuru tarihlerini kaçırırsanız ek süre alamazsınız

kyk Başbakanlık burs başvurusu yapmak için buraya bakınız

Burs;T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

5102 Sayılı Kanun Hükmüne Göre;

MADDE l. - Bu Kanunun amacı; yurt içinde yüksek öğrenim gören öğrencilere burs, kredi ve nakdî yardım verilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Bu Kanun, Kanunda gösterilen tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Burs ve kredilerin verilmesi

MADDE 2. - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs-kredi verebilir.

Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış, hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tâbi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler hariç) birinci fıkrada belirtilen yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar; ilgili mevzuatları gereği burs, kredi verilmesini öngördükleri yüksek öğrenim öğrencilerini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirirler.
Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kurum ve kuruluşlarca bildirilen öğrencilere ödeme yapılabilmesi için bu kurum ve kuruluşlarca gerekli meblağ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen ödeme tarihinden en geç otuz gün öncesine kadar, Kurum hesabına yatırılır.

Diğer kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 3. - Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra belediyeler tarafından, yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdî yardım yapılması halinde, yapılan yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadarlık süre için verildiğine ilişkin bilgiler üçer aylık dönemler itibarıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilir.

Malî muafiyet ve haciz

MADDE 4. - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilecek burs-kredi taahhüt senetlerinin noterde tanzim ve tasdik edilmesine ilişkin iş ve işlemler; vergi, resim ve harca tâbi değildir.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burs-kredi ve nakdî yardımlar haczedilemez.

Ek Ödeme

MADDE 5. - Devlet bütçesinden sağlanan ödenekler dışındaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gelirlerinden karşılanmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personele, görev unvanı esas alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunca uygun görülen oran ve miktarlarda her ay ek ödeme verilir. Ek ödemelerin aylık tutarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 130'unu geçemez. Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz. Ek ödemeye ilişkin usul ve esaslar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir. Ek ödemeler, Kurumun bir yılda toplanan gelirlerinin % 16'sını geçemez.

Yönetmelik

MADDE 6. - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

GEÇİCİ MADDE l. - 2 nci maddede belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından, bu Kanunun yayımı tarihinden önce burs, kredi ve nakdî yardım alan öğrencilere yapılmakta olan ödemelerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edilir. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin aldıkları burs, kredi ve nakdî yardımların türü, miktarı ve kimlik bilgileri ile diğer her türlü bilgiler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yayımı tarihine kadar belediyeler tarafından, burs, kredi veya nakdî yardım yapılmakta olan öğrenciler ile ilgili yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadarlık süre için verildiğine ilişkin bilgiler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilir.

GEÇİCİ MADDE 3. - 2003-2004 öğretim yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan ilk defa burs almaya hak kazanan öğrencilerin 1.1.2004 tarihinden itibaren burs ödemeleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 7. - Bu Kanun 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Unuverste Vgm burs sonucu

Vgm üniversite burs sonucu nezaman açıklanacak?

Burs alanlar başbakan lık bursunada baş vurabilirmi

Vgm Burs sonuçları nezaman açıklanacak?

e-devlet onayı

Merhaba ben kredi ve burs basvurusu yaptım 18 imi tam doldurmadım 23 aralık 1997 dogumluyum e-devletten onay verirken sıkıntı yasarmıyım suan kullandıgım e-devlet sifremde var

burs

iyi günler ben özel bir üniversitede hazırlık okuyorum seneye yatay geçişle devlet üniversitesine geçmeye düşünüyorum burs çıkar mı?

öğrenim kredisi alabilecek miyim?

merhaba ben 2 sene önce kıbrısta okurken bana öğrenim kredisi çıkmıştı ve 2 aylık ücreti çektikten 1 ay sonra okulu bıraktım ve kuruma bildirdim. 2014 yılında tekrar üniversiteye başladım ve tekrar başvurdum ancak borcum bulundugu ıcın cıkmadı daha sonra bu sene nisanda ve martta ödemelerimi yaptım şuanda kuruma borcum yok tekrar başvuru yaptım sizce kredi alabılır mıyım?

yurtdışı burs

Merhaba
yurt dışında okuyanlar ne zaman başvuru yapacak bununla ilgili bilgi verir misiniz???

kyk yurtdışı burs kredi başvurusu ne zaman

degerli öğrencimiz kyk yurtdışı burs kredi başvurularıda 1-2 gün içinde aynı başvuru sayfası üzerinden başlayacaktur

yurtiçi ve yurtdışı burs başvuruları için http://www.kykbursbasvurusu.com/node/14 bu sayfayı takip ediniz

Yurtdisi burs

Merhaba .yurtdisi burs basvurulari hala acilmadimi ben mi bulamiyorum .lutfen yardimci olurmusunuz sayfayi acamiyorum

Başvuru

Başvurular başladı mı ya da ne zaman başlıyor net bir bilgisi olan varsa söyleyebilir mi

burs başvuru tarihi

Yüksek lisans burs/kredi burs başvurusu ekim ayına geldiğimiz halde neden başlamıyor? ve neden bunun sabit bir tarihi yok da öğrencilere adeta acı çektiriyorsunuz? Koskoca KYK kurumu sabit bir tarihi önceden belirleyemiyor mu?

burs

haklısın. dinleyen kimmmm. devlet kurumları out..

kyk burs başvurusu

ne zaman başlıyacak burs başvuruları ?

arkdaşlar burs başvrsn nsl

arkdaşlar burs başvrsn nsl yapblrm yardımcı olursanız sevinirim

lise ögrencisi hangi burstan

lise ögrencisi hangi burstan yararlanır ?

Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı

bursluluk sınavına gireceksiniz.

acil

2015 mezunuyum geri odemeli burs aliyorum eylülde kesilecek bu yıl gene üniversiteye yerleştim kaydimi yaptım gene burs almam için napmam gerekiyor

burs tarihi

burs başvuruları ne zaman yapılacak acaba burs başvuru formunu bulamıyorum yurt çıkıyor

2015-2016 kyk burs

2015-2016 kyk burs başvuruları ekim ayında başlayacak

ama ekim ayındayız yine de

ama ekim ayındayız yine de başlamadı. Tam olarak ekimin kaçı? ve bu tarih neden her sene belirsiz oluyor ve sabit bir başvuru tarihi yok? böyle bir şey ayarlamak devlet için çok mu zor?

SELAM ARKADAŞLAR 2015.2016

SELAM ARKADAŞLAR 2015.2016 BURS BAŞVURULARI BAŞLADIMI YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

2015-2016 burs başvuruları

2015-2016 burs başvuruları ekim ayında başlıyor

Anladık ekim ayında oldugunu

Anladık ekim ayında oldugunu ama farkındaysan şuanda zaten ekim ayındayız,tam tarihi var mı onu soruyoruz.

kyk neden başlamadı kyk burs başvuruları

kyk sitesin hiçbir açıklama yok ve burs ve kredi başvurularını yapabileceğimiz link adresini verirseniz sevinirim.

burs kredi başvuruları için

burs kredi başvuruları için bu sayfayı takip ediniz..başvurular başladıgında bu sayfadan başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz

http://www.kykbursbasvurusu.com/node/14

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar